Wat zijn duurzame energiebronnen überhaupt?

Duurzame energiebronnen zijn een geweldige methode om een beter milieu te realiseren. Het gebruik van dit soort energie zorgt voor het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen. En deze laatste zijn enorm slecht voor het milieu. Alle schadelijke stoffen die hierbij worden uitgestoten, worden op massale schaal de wereld in geholpen. Het gebruik van duurzame energiebronnen is een prachtige investering om het milieu een goede boost te geven.

Hernieuwbare energiebronnen

Allereerst is er de term “hernieuwbare energiebronnen”. Deze is nauw verwant aan de duurzame energiebronnen, echter is er een enorm verschil ten opzichte daarvan. In feite staat hernieuwbare energie onder duurzame energie als het gaat om hoe het het is voor het milieu. De term is vanzelfsprekend: er wordt energie gewonnen uit bronnen die opnieuw te produceren zijn. Echter is het bij deze soort zo, dat er op een af andere manier wordt ingeleverd op hoe goed de winning het is voor het milieu. Als je denkt aan eerste-generatie bio-energie zie je dit: hierbij worden gewassen geproduceerd die puur en alleen voor energiewinning wordt gebruikt. Hierbij lever je in op grond waarop ook gewassen kunnen worden gemaakt die gebruikt kunnen worden als voedsel. Soms gaat dit zelfs zo ver, dat er bomen worden gekapt om maar meer grond beschikbaar te krijgen om gewassen te verbouwen voor energiewinning.

Voorbeelden duurzame energiebronnen

Duurzame energiebronnen is weer een stap verder in hoe goed dit voor het milieu is. Deze soort van energiebronnen zijn namelijk zowel hernieuwbaar, als niet schadelijk voor het milieu tijdens de winning ervan. Denk aan zonne-energie, windenergie en waterenergie. Het opwekken van deze energie kost totaal geen uitstoot en levert juist veel schone energie op. De enige uitstoot ontstaat tijdens het maken van de producten als zonnepanelen of windmolens. Echter zorgt het gebruik van deze producten voor een dusdanige winst in het terugdringen van schadelijke stoffen dat dit te verwaarlozen.

Voordelen en nadelen van duurzame energiebronnen

Duurzame energiebronnen zijn goed voor het milieu en zorgen voor een vermindering aan schadelijke stoffen die worden uitgestoten. Op lange termijn zal deze investering zeker worden terugverdiend, en waarschijnlijk sneller dan iedereen denkt. Het blijft hierbij lastig dat deze energiebronnen vaak afhankelijk zijn van het weer. Waait er even geen wind of schijnt de zon minder, dan is de opbrengst lager. Over het algemeen levert een gemiddeld jaar voldoende winst op om het een aantrekkelijke manier van energie winnen te noemen. Duurzame energiebronnen zijn dus een waardevolle investering in de toekomst.

News Reporter